Verkeersnet: Het satellietkantoor: middenweg tussen thuiswerken en het hoofdkantoor?

on 4 juni 2020
verkeersnet: Het satellietkantoor: middenweg tussen thuiswerken en het hoofdkantoor?

verkeersnet: Het satellietkantoor: middenweg tussen thuiswerken en het hoofdkantoor?

“Nu de coronamaatregelen steeds wat versoepeld worden, moet er worden nagedacht over de veilige kantooromgeving én de reis daar naartoe. Satellietkantoren kunnen bijdragen aan minder reisbewegingen en betere benutting van de beschikbare kantoorruimte.” valt te lezen in deze blog op verkeerskundige website ‘verkeersnet.nl’.

De komende periode zullen kantoren in Nederland weer geleidelijk teruggaan naar een enigszins ‘normale’ bedrijfsvoering. De contouren daarvan beginnen nu op steeds meer plekken zichtbaar te worden. Daarbij is een belangrijke rol weggelegd voor alle social distance-maatregelen, zowel in de kantooromgeving als in het vervoer er naartoe.

Zo zal het aantal medewerkers dat tegelijkertijd in een regulier kantoorpand kan werken volgens experts zo’n 50 tot 60 procent lager zijn dan vóór de coronacrisis. De tweede post corona-uitdaging ligt in het reizen náár het kantoor. Vanaf 1 juni draait het openbaar vervoer naar verwachting op maximaal 40 procent van de normale (soms al schaarse) capaciteit. Het is de verwachting dat het OV voor veel werknemers daarmee voorlopig géén acceptabel alternatief zal zijn.

Niet voor iedereen passende oplossing

Voor werknemers die op fietsafstand van hun werk wonen zullen, ligt de oplossing natuurlijk voor de hand. Maar hoe zit het met de vele werknemers die niet op e-bike-afstand van het werk wonen? Allemaal met de auto? Als ze tenminste in het bezit zijn van een rijbewijs en een auto én hen ter plekke parkeermogelijkheid wordt geboden. Nog los van de te verwachten files is dat niet voor iedereen een passende oplossing.

Zeker bij die werkgevers die een sterke concentratiebeweging van hun kantoorpanden hebben gekend (waarbij medewerkers vanuit die historie vaak langere reizen maken), of die vanuit duurzaamheidsoogpunt hebben gekozen voor kantoren op OV-knooppunten. Als het OV wel gebruikt kan en mag worden, zal kórt reizen binnen de regio de voorkeur hebben boven lange reizen met meerdere overstappen op drukke stations.

Juiste plek en regio

Voor werkgevers kan deze puzzel alleen passend gemaakt worden met de juiste combinatie van maatregelen, zoals thuiswerken, afwisselend op het hoofdkantoor werken en meer met e-bikes reizen. Ook satellietkantoren zouden daarbij een cruciale rol kunnen spelen. Immers: door op de juiste plek, in de juiste regio, leegstaande verdiepingen flexibel in te richten, kunnen schaarse werkplekken op het hoofdkantoor bespaard worden en hoeft er minder gereisd te worden door de medewerkers uit die regio.

En biedt de werkgever een arbovriendelijke, veilige en sociale werkomgeving in de regio. Zeker als bij de locatiekeuze voor zo’n satellietkantoor rekening wordt gehouden met het maximeren van het e-bike-potentieel, dan snijdt het mes aan drie kanten:

  • Het ruimtegebrek en eventueel het parkeerprobleem van het hoofdkantoor worden opgelost;
  • Er wordt korter, meer actief en veilig woon-werkverkeer mogelijk;
  • De werkgever faciliteert breder dan alleen thuiswerken en hoofdkantoor, met betere IT-ondersteuning en meer balans tussen werk en privé.

Kritisch blijven kijken

Het gebruik van satellietkantoren brengt kosten met zich mee, maar er wordt ook bespaard op reistijd en reiskosten. En regionaal bijhuren zal vaak goedkoper zijn dan bijhuren op of rond de hoofdkantoorlocatie.

Hoewel Covid-19 de aanleiding is, is het verstandig om ook na de coronacrisis kritisch te blijven kijken naar onnodige mobiliteit, reistijd, reiskosten en CO2-uitstoot. Hoe het nieuwe normaal er na 2020 uitziet weet niemand, maar dat we op een andere manier zullen gaan kijken naar woon-werkverkeer en werklocaties staat vast.

 

 

Lees verder op verkeersnet of informeer naar de mogelijkheden van uw eigen satellietkantoor op satellietkantoor.nl

Share this post: