Denktank Coronacrisis adviseert: stimuleer deeltijd thuiswerken, satellietkantoren en spreiding van arbeidstijden.

on 5 juni 2020

Denktank Coronacrisis adviseert: stimuleer deeltijd thuiswerken, satellietkantoren en spreiding van arbeidstijden.

Op verzoek van het kabinet kwam de SER-denktank Coronacrisis met een aanvullend adviesrapport ‘Mobiliteit en Coronacrisis’. Dit advies is opgesteld door de werkgroep Auto en OV van de Denktank Coronacrisis en bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers en werknemersorganisaties, SER-kroonleden, het PBL, WRR en VNG, onder leiding van SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Eerder adviseerde de Denktank Coronacrisis het kabinet over een intelligent herstelbeleid.

Denktank Coronacrisis adviseert: stimuleer deeltijd thuiswerken, satellietkantoren en spreiding van arbeidstijden.
Faciliteer in deeltijd thuiswerken van werknemers en de spreiding van arbeidstijden. Houd daarbij rekening met de sector, specifieke omstandigheden en het type werkzaamheden.

Deze vuistregels stelde de Denktank Coronacrisis op verzoek van het kabinet op, ter ondersteuning van beleid vanaf 1 september aanstaande. De vuistregels moeten voorkomen dat na de schoolvakanties iedereen weer tegelijk het OV of de auto gaat gebruiken. De vuistregels zijn gebaseerd op het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hieruit bleek dat met name gedeeltelijk thuiswerken, spreiden van arbeidstijden en online-onderwijs positieve effecten hebben op het verminderen van reizen met OV (openbaar vervoer).

Start groot belevingsonderzoek
Daarnaast adviseert de Denktank om de komende periode te gebruiken om de ervaringen van het grootste ‘thuiswerkexperiment’ dat ooit is gestart te onderzoeken. Deze inzichten helpen ons om de ingezette lijn straks op een goede manier te kunnen voortzetten.

“We moeten deze fase gebruiken om te ervaren en onderzoeken hoe we thuiswerken beleven. Waar lopen we tegenaan? Wat ervaren we als knelpunten en wat willen we graag behouden? Door deze periode te benutten voor een groot belevingsonderzoek naar thuiswerken en online onderwijs, kunnen we in september nog beter invulling geven aan het beleid”, zegt Mariëtte Hamer, voorzitter SER.

Stimuleer thuiswerken en satellietkantoren
Om ook op langere termijn het verkeer te kanaliseren en duurzaamheid te bevorderen, stelt de Denktank Coronacrisis voor om het thuiswerken te blijven stimuleren. Daarbij is het belangrijk om de mogelijkheden voor thuiswerken te verbeteren en gezond thuiswerken te stimuleren binnen de kaders van de huidige wetgeving. Zo kunnen satellietkantoren op centrale plekken in steden of dorpen worden gestimuleerd. Ook is het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in kinderopvang en sluitende dagarrangementen, om thuiswerken mogelijk te maken voor ouders met thuiswonende kinderen.

Spreiding arbeidstijden
Ook zouden werkenden hun arbeidstijden meer over de dag kunnen spreiden om te voorkomen dat zij in de spits moeten reizen. Zo kun je denken aan tijdelijk meer of minder werken, variatie in aanvangs- en eindtijden, roosters en ploegendiensten.

Meer weten?

Lees het volledige SER-rapport of ontdek wat een satellietkantoor voor uw organisatie kan betekenen

 

Share this post: