Knelpunten in het woon-werkverkeer?

 

De grens van thuiswerken bereikt?

Deze pagina is ingericht ten tijde van de Corona-pandemie om een slim re-open-strategie te bieden. Delen van deze aanpak zijn ook los van Corona nog zeer relevant.

Op deze pagina vindt u informatie over satellietkantoren en hoe het uw organisatie kan helpen aan extra flexibele kantoorruimte en bijdraagt aan de continuïteit en bereikbaarheid van uw bedrijfsvoering!

Satellietkantoren: op afstand de beste werkplek

Op welke locatie kunt u het best een satellietkantoor openen? Wij rekenen het voor u uit!

Corona-proof satellietkantoren

Het satellietkantoor als één van de oplossingen voor anderhalvemeterbedrijfsvoering?

De komende periode zullen kantoren in Nederland weer langzaamaan geopend kunnen worden. Wanneer en onder welke voorwaarden er in specifieke sectoren ‘normale bedrijfsvoering’ weer enigszins mogelijk wordt, is onduidelijk. Wat duidelijk is, is dat we durende lange tijd social distance maatregelen zullen houden, zowel in de kantooromgeving als in het vervoer ernaartoe. Dit gaat meteen tot twee grote knelpunten leiden: Zo zal het aantal medewerkers dat tegelijkertijd in het bestaande pand kan werken, flink lager zijn dan vóór de Corona-crisis. En de medewerkers zullen op de dagen dat ze naar het kantoor reizen (veel) meer moeite hebben met het woon-werkverkeer.

Probleem 1: tekort aan werkplekken

Experts denken dat ongeveer de helft van de kantoor-werkplekken gedurende lange tijd niet bruikbaar zal zijn. Een deel van het hierdoor ontstane werkplektekort is natuurlijk met thuiswerken op te vangen, maar ook dit is om uiteenlopende redenen géén allesomvattende oplossing. Daarnaast kijken veel werkgevers op dit moment naar de dimensie ’tijd’: Kunnen we de werktijden gelijkmatiger verdelen over de beschikbare tijd? Wat zijn de mogelijkheden van ploegendiensten of bijvoorbeeld gespreide aankomst-slots? Duidelijk is wel dat we met alleen de dimensie ’tijd’ en thuiswerken niet de totale werkplekpuzzel opgelost krijgen.

Anderhalvemeter kantoorinrichting met en zonder satellietkantoor

Oplossing: satellietkantoren

Voor werkgevers zijn er vanzelfsprekend meerdere oplossingsrichtingen, en de beste oplossing is waarschijnlijk een combinatie. Bijvoorbeeld een combinatie van thuiswerken, afwisselend op het hoofdkantoor werken, meer met e-bikes reizen of met de auto als de fietsafstand te groot is. Om de puzzel passend te krijgen, zouden satellietkantoren daar een cruciale rol in kunnen spelen.

Immers, door op de juiste plek, in de juiste regio leegstaande verdiepingen flexibel in te laten richten, kunnen én schaarse werkplekken op het hoofdkantoor bespaard worden én hoeft er minder gereisd te worden door de medewerkers uit die regio en zal een groot deel van die medewerkers met fiets of e-bike naar een door de werkgever gefaciliteerde werkplek reizen. Een werkplek die bovendien arbovriendelijk, veilig en sociaal is.

satellietkantoor

Voordelen satellietkantoren

Wat zijn de voordelen van het hebben van één of meer satellietkantoren voor uw organisatie?

 • Lost ruimtegebrek op

  Biedt alternatief als de eigen kantoorlocatie vol zit met 50% van de werknemers of als de werkgever het Corona-proof werken niet goed op orde kan krijgen in het hoofdkantoorgebouw.

 • Lagere OV-afhankelijkheid

  Biedt alternatieven voor medewerkers die niet met het OV willen, durven of mogen reizen (van de werkgever of de vervoerder) en/of geen auto of rijbewijs hebben.

 • Vermindering besmettingskansen

  Vermindert onnodig ver reizen met OV (risico = lengte reisduur * besmettingskans). Daarnaast biedt het werkgevers risicospreiding door het verminderen van bovenregionale contacten, waardoor er minder besmetting over regio’s heen mogelijk is.

 • Minder parkeerproblemen

  Biedt oplossingen voor een tekort aan (betaalbare) parkeerfaciliteiten op het hoofdkantoor (versterkt door OV-ers die nu met de auto gaan komen).

 • Betere ondersteuning dan thuiswerkplek

  Volwaardiger IT-ondersteuning mogelijk dan op thuiswerkplek, volwaardiger Arbo-pakket mogelijk dan bij thuiswerken. Ook kan databeveiliging beter geregeld worden in vergelijking met thuiswerken.

 • Thuissituatie

  Meer rust/patroon/regelmaat en bescherming van de thuissituatie van de medewerker t.o.v. (teveel) thuiswerken. Daarmee aansluitend op talentbehoud en goed werkgeverschap.

 • Fiets-naar-werk voor veel meer mensen mogelijk

  Meer actieve mobiliteit (lopen en fietsen) mogelijk, daardoor hogere vitaliteit dan thuiswerken of automobiliteit.

 • Kosten

  Hoewel de inrichting en exploitatie van satellietkantoren ook kosten met zich mee brengen, worden ook reistijd en -kosten bespaard. Ook is regionaal bijhuren potentieel goedkoper dan bijhuren op of rond de hoofdkantoorlocatie.

Aanpak

Fact based op weg naar de beste locatie voo rúw satellietkantoor!

Het kiezen van satellietlocaties vraagt gedegen inzicht in de bedrijfsspecifieke mobiliteitsgegevens en -kansen. We beginnen daarbij altijd met het in kaart brengen van het optimale aantal en locaties satellietkantoren, rekening houdend met maximale reistijdreductie en bijvoorbeeld maximale fietsbaarheid.

De optimale locatie

Locatiekeuze begint bij een intake waarbij de wensen rondom werkplekreductiedoelstellingen en mobiliteitskansen centraal staan. Wil de werkgever zoveel mogelijk mensen op fietsafstand faciliteren? Of ligt de focus op het remmen/verbieden of andersoortig faciliteren van OV-gebruik? In deze fase worden de (postcodes van) de woonadressen van de medewerkers in een template aangeleverd.

Routeberekeningen voor alle reismethoden worden uitgevoerd en samen met de geformuleerde doelstelling en speciale locatiealgoritmes leidt dit tot één of enkele locaties. Hierbij worden vervolgens per medewerker alle relevante routeberekeningen doorgerekend naar de nieuwe satellietkantoor-locatie. Medewerkers worden gekoppeld aan een satellietlocatie als de reistijd naar die satellietlocatie (bijvoorbeeld) 30 minuten korter is dan de reis naar de oorspronkelijke werklocatie.

Locatie-advies

De juiste satellietkantoren voor uw organisatie zijn de beste kantoren op de beste locatie.

Als u denkt dat een flexibel satellietkantoor op de juiste plek de continuïteit, flexibiliteit en aantrekkelijkheid van uw organisatie kan verbeteren, neem dan vandaag nog contact op met ons team.

Wij zijn te bereiken via info@mobilitylabel.com. We bespreken graag en geheel vrijblijvend alle mogelijkheden met u in een informatieve call.

We delen onze kennis graag met u! Lees of download nu ook onze whitepaper ‘Het satellietkantoor als Covid-19-maatregel’.

Christiaan Rasch, mobiliteitsexpert

Christiaan Rasch
Mobiliteitsexpert MobilityLabel
christiaan@mobilitylabel.com
06-28769187

Satellietkantoor.nl is een product van MobilityLabel B.V.

 

MobilityLabel is gespecialiseerd in het kwantificeren en optimaliseren van mobiliteitsbeleid en vestigingsplaatslocaties. MobilityLabel werkt met in-company ontwikkelde tooling voor mobiliteitsscans, meeting optimizers en locatievergelijkingen.
Meer info via: info@mobilitylabel.com | mobilitylabel.com